Eiere

Ulla-Førrefondet disponeres i fellesskap mellom de tre eierne Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune.

Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa. Staten vedtok at Rogaland fylkeskommune skulle overta 15 prosent av rettighetene til anlegget. Fylkeskommunen valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL).

I henhold til avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond, Ulla-Førrefondet, som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.

 

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd. Lyse bygger og utvikler samfunnskritisk infrastruktur som gjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge mulig. 

Lyse har over 1300 ansatte og hovedkontor i Stavanger. Konsernet er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland.

Mer informasjon på www.lysekonsern.no

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) ble etablert i Stord i 1946 som et regionalt samarbeidstiltak for å sikre stabil og tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft til Sunn- og Midthordland.
I dag er SKL mellom de ti største vannkraftprodusentene i landet med om lag 2.700 GWh årlig energiproduksjon.

Største eier er Haugaland Kraft med nær 60% eierandel. Vidare utvikling av våre felles naturressurser og bærekraftig produksjon, er selskapet sine viktigaste målsettinger. Selskapet har om lag 60 tilsatte og hovedkontoret er på Leirvik i Stord kommune.  

Les mer om Sunnhordland Kraftlag 

Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som regionalpolitisk pådriver for en positiv og balansert utvikling i Rogaland. 

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen leverer mange og gode tjenester innen opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og næringsutvikling, hver dag hele året. Det handler om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortiden, nåtiden og fremtiden.

Les mer om Rogaland fylkeskommune

Til toppen