Seks søkere får totalt 36 millioner fra Ulla-Førrefondet

Høgskulen på Vestlandet, VIA-Vital Infrastruktur Arena, Blue Planet, Beyonder, Haugaland Kraft og Hy2gen Norge, er tildelt totalt 36 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet.

Til Ulla-Førrefondets utlysning på 36 millioner kroner kom det inn 51 søknader til søknadsfristen 1. september. Ulla-Førrefondet skal gi økonomisk støtte til prosjekter innen grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i Rogaland.

– Søknadssummen var totalt på nær 340 millioner kroner. Vi har nådd en viktig milepæl i fondets historie, og vi er svært tilfredse med å endelig å kunne innvilge støtte til 6 prosjekter, som vil ha stor betydning for grønn omstilling og regional verdiskapning i Rogaland, sier styreleder i Ulla-Førrefondet Torkel Myklebust.

I fondet sitt styremøte 6. oktober har følgende seks prosjekter fått innvilget støtte:

  • Høgskulen på Vestlandet - Sikkerhetskultur i grønne maritime næringer; kompetanse- og kapasitetsbygging for grønn omstilling

         Tildelt beløp kroner 9 000 000,-

  • VIA-Vital Infrastruktur Arena – Sustainable Drill and Drive.

         Tildelt beløp kroner 2 590 000,-

  • Blue Planet – Stegvis utvikling av havbruk til havs

         Tildelt beløp kroner 4 500 000,-

  • Beyonder AS – Etablering av opplærings- og praksisprogram ved Beyonder knyttet til etablering av batteriteknologi.

         Tildelt beløp kroner 5 266 000,-

  • Haugaland Kraft AS – Utsira Levende testsenter for grønn energi

        Tildelt beløp kroner 4 751 250,-

  • Hy2gen Norge AS – Hy2Sauda – Grønn ammoniakk i Sauda

         Tildelt beløp kroner 10 000 000,-

Her er reaksjonene til noen av de som er tildelt støtte:

– Det er Meget gledelig å få bidrag fra Ulla-Førre fondet til å videreutvikle «Utsira Living Lab» til å bli et nasjonalt katapult testsenter for bærekraftige energi løsninger, sier Asbjørn Tverdal i Haugaland Kraft AS.

– I dette prosjektet skal vi utforske et nytt og framtidsrettet tunnelkonsept basert på regional erfaring og spisskompetanse fra olje- og gassindustrien. Konseptet vil kunne bidra til utbygging av klimasmarte og kostnadseffektive kollektivtraseer, sier Helen Roth, daglig leder i VIA – Vital infrastruktur arena

– Vi er veldig glade og stolte over tildelingen fra Ulla-Førre fondet. Vi skal bruke midlene godt for å koble sammen fagmiljø våre på tvers av fakultetene våre og bruke midlene til å utvikle ny kompetanse for eksisterende og nye utdanninger. På den måten kan vi svare bedre på behov innen grønn og sikker skipsfart, sier Liv Reidun Grimstvedt, Senterleder Maritimt senter, MarCATCH i Høgskulen på Vestlandet

– Vårt prosjekt i Sauda er et prosjekt som vil ha betydning for industriell utvikling både regionalt og nasjonalt. En slik tildeling fra Ulla-Førrefondet er et sterkt bidrag inn i neste fase. Sauda og regionen har et stort potensial for storskala produksjon av grønn ammoniakk, og Hy2gen har nå til hensikt å allokere tilstrekkelige ressurser til å realisere dette internasjonale referanseprosjektet for grønn ammoniakk, sier Thor Magnus Rovik, Administrerende direktør i Hy2gen Norge AS.

- Med prosjektet «Havbruk i eksponerte lokaliteter» vil bedriftene i Stiim Aqua Cluster bidra til å sette seg i førersetet for å øke kunnskapen om hvordan en best kan drive havbruk i eksponerte områder. Vi er takknemlig over støtten fra Ulla-Førrefondet. Støtten vil bidra til å akselerere utvikling av bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Andreas Heskestad, Prosjektleder Blue Planet AS.

Ulla-Førrefondets styre består av representanter fra fondets tre eierne, Lyse, Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Rogaland fylkeskommune. Ulla-Førrefondets sekretæriat har kontoradresse hos Rogaland fylkeskommune.

 

 

   

Til toppen