Ny utlysning fra Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millioner kroner i 2023. Utlysningen har søknadsfrist 1. september. 

Utslippsfri båt. Foto.  - Klikk for stort bildeHaugesund kommune mottok 11,1 millioner kroner i støtte til prosjektet «Utslippsfri autonom bybåt» i 2022. Totalt åtte søkere fikk støtte ved forrige utlysning.

– Erfaringene fra forrige utlysning viser at det er stor bredde i prosjektsøknadene, både innenfor innovasjon, forskning, utdanning og grønn omstilling i Rogaland. Det bekrefter et behov i regionen for støtte til viktige og nyskapende prosjekter, sier styreleder i Ulla-Førrefondet, Torkel Myklebust.

Skal bidra til grønn omstilling og høyere utdanning 

Ulla-Førrefondet er et offensivt redskap for grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i Rogaland med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak. Private og offentlige virksomheter, nettverk, klynger og sammenslutninger som samsvarer med fondets formål kan søke om midler fra fondet.

Støtte til prosjektkostnader, lønn og utstyr

Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner til prosjekter. Midlene skal gå til omfattende og langsiktige prosjekter. Søker må beskrive hvordan prosjektet svarer til fondets formål. Det kan gis støtte til prosjektkostnader, lønn og utstyr. Det er styret som tildeler støtte til prosjektene.

Arrangerer webinar om årets utlysning

Den 10. august arrangeres et informasjonsmøte om årets utlysning. Her vil også statsstøtteregelverket og dets betydning for fondet bli gjennomgått. Søkere får anledning til å stille spørsmål om Ulla-Førrefondet, årets utlysning og få svar på spørsmål om statsstøtteregelverket og konkrete GBER-artikler som er av relevans for fondet. Kurset gjennomføres på Teams.

Les mer om webinaret og meld deg på

For mer informasjon om fondet, ta kontakt med: 

Trude Frøyland, rådgiver for Ulla-Førrefondet. 
Telefon: 97 71 22 34 
E-post: trude.froyland@rogfk.no

Mette Fossan, seksjonssjef næring i Rogaland fylkeskommune. 
Telefon: 91 12 83 57
E-post: mette.fossan@rogfk.no