36 millioner lyses ut i 2021

Styret i Ulla-Førrefondet har besluttet å lyse ut 36 millioner i løpet av juni 2021.

Utlysningsteksten sier at private og offentlige virksomheter, sammenslutning av private og offentlige virksomheter, nettverk og klynger kan søke om støtte til prosjekter som svarer på fondets formål. Styret kan tildele prosjekter etter egne forslag. Styret vil prioritere prosjekter som ikke kvalifiserer til støtte i andre tilskuddsordninger/virkemidler.

Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter. Søker må beskrive hvordan prosjektet svarer på fondets formål. Det stilles normalt krav om 50 prosent egenfinansiering i prosjekter. Det kan gis støtte til prosjektkostnader, lønn og utstyr. 
Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter.

Referat fra styremøte 3. mai 2021 (PDF, 84 kB)

Referat fra styremøte 9. september 2020 (PDF, 39 kB)

Til toppen