Om Ulla-Førrefondet Rogaland

Isblokk flyter i Blåsjø - Klikk for stort bildeParti fra Blåsjø Jarle Lunde - Suldal Foto

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa. Staten vedtok at Rogaland fylkeskommune skulle overta 15 prosent av rettighetene til anlegget. Rogaland fylkeskommune valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL). I henhold til avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med

  • grønn omstilling av næringsliv
  • utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Hvem kan søke om hva?

Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet. Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter. Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet.

Les mer om hvordan du søker.