Ny utlysning fra Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrefondet lyser ut 25 millioner kroner i 2024. Søknadsportalen åpner 1.juni, med søknadsfrist 2. september. 

Fem mennesker står på rekke. Foto - Klikk for stort bildeStyret i Ulla-Førrefondet. Frå venstre: Ove Jølbo, Asle Rafdal, Kjetil Harestad, Jonas Andersen Sayed og Anne Marie Lund.

 

– Med de siste tildelingene har vi virkelig fått etablert Ulla-Førrefondet som et kraftfullt virkemiddel for grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i fylket vårt. Nå går startskuddet for årets utlysning, og vi i styret gleder oss til å lese alle de gode søknadene vi vet vi kommer til å få inn, sier styreleder i Ulla-Førrefondet, Jonas Andersen Sayed.

Siden første utlysning i 2021, har 19 prosjekter fått støtte fra Ulla-Førrefondet, som eies av Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune. Midlene fra fondet skal gå til omfattende og langsiktige prosjekter innen grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på forskning, teknologiløsninger, kompetanse og andre samfunnsnyttige tiltak. 

Private og offentlige virksomheter, nettverk, klynger og sammenslutninger av bedrifter kan søke om midler, og det må søkes om minimum to millioner kroner per prosjekt.  I søknaden må det beskrives hvordan prosjektet svarer til fondets formål. Det er styret som avgjør hvem som får støtte. 

For mer informasjon om fondet, ta kontakt med: 

Trude Frøyland, rådgiver for Ulla-Førrefondet. 
Telefon: 97 71 22 34 
E-post: trude.froyland@rogfk.no

Mette Fossan, seksjonssjef næring i Rogaland fylkeskommune. 
Telefon: 91 12 83 57
E-post: mette.fossan@rogfk.no