Ny utlysning fra Ulla-Førrefondet i 2022

Personer i hvite frakker i en labb. Foto - Klikk for stort bildeBeyonder var en av de seks søkerne som mottok støtte fra Ulla-Førrefondet i 2021, for etablering av opplærings- og praksisprogram knyttet til batteriteknologistudie ved Universitetet i Stavanger. Beyonder

Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millioner i 2022. Utlysningen publiseres 2. mai, med søknadsfrist 1. september 2022.

– Erfaring fra forrige utlysning i 2021, viser til et stort omstillingsbehov for næringslivet i Rogaland. Pågangen fra søkere, viser også til stor omstillingsvilje blant næringslivsaktørene i regionen vår. Dette understreker viktigheten av ny utlysning for 2022,  sier styreleder Torkel Myklebust.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap for grønn omstilling av næringslivet og etablering av høyere utdanning i Rogaland.

Støtteordningen er tilgjengelig for private og offentlige virksomheter, sammenslutninger av private og offentlige virksomheter, nettverk, klynger, som svarer til fondets formål. Styret kan tildele prosjekter etter eget forslag. Styret vil prioritere prosjekter som ikke kvalifiserer til andre tilskuddsordninger/virkemiddel.

Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner til prosjekter. Søker må beskrive hvordan prosjektet svarer til fondets formål. Det stilles normalt krav om 50 prosent egenfinansiering av prosjektet. Det kan gis støtte til prosjektkostnader, lønn og utstyr. Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjoner, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter.