Lyser ut 36 millioner kroner i 2021

Fem personer foran historisk bygg. Foto - Klikk for stort bilde

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet.  36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Ulla-Førrefondet har i denne utlysningsrunden satt av inntil 36 millioner kroner til arbeid med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland. Søknadsfristen er 1. september. Ulla-Førrefondet eies av Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune. Fondet er på nær 150 millioner kroner.

Første ordinære tildeling

– Dette er noe mange har ventet på. Vi er derfor stolte av å kunne meddele at en siste endring av Ulla-Førreavtalen nå er på plass, og at fondet er klar for utlysning av sin første ordinære tildelingsrunde. Styret ser frem til å komme i gang med arbeidet og håper på mange sterke søknader både innen grønn omstilling og høyere utdanning, sier Ulla-Førrefondets styreleder Torkel Myklebust.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette. Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Om Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa. Staten vedtok at Rogaland fylkeskommune skulle overta 15 prosent av rettighetene til anlegget. Rogaland fylkeskommune valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL). I henhold til avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.