Ulla-Førrefondet arrangerer kurs i statsstøtteregelverket

  Jarle Lunde  

 I samarbeid med Kluge, settes det opp to kurs i statsstøtteregelverket for søkere til Ulla-Førrefondet på følgende datoer: 1. Juni og 12. August.

Program:

  • Generelt om statsstøtteregelverket
  • Hva er statsstøtte?
  • Hvorfor har vi regler for dette? 
  • Hvorfor er det viktig at støttemottaker overholder dette regelverket?
  • Generelt om gruppeunntaket (GBER)
  • Nærmere beskrivelse av GBER-artikler som inngår i Ulla-Førrefondets støtteordning.
  • Gjennomgang av sentrale begreper: Insentiveffekt, kumulasjon etc.

 

For påmelding klikk her:

1. Juni

12. August

 

Kontaktperson:

Inghild Hegelstad Åsen

E-post: Inghild.Hegelstad.Asen@RogFK.no 

Mobil: 466 61 181

Til toppen